Thực Đơn(Theo Yêu Cầu)

New

Thịt nướng

1. Snack

Ăn nhẹ

2. Side dishes

Tăng vị

3. Salad

Salad

4. Soup

Món Súp

5. Cold Appertizer

Khai vị nguội

6. Warm Appertizer

Khai vị nóng

7. Pizza

Pizza 1

8. Pizza

Pizza 2

9. Pizza

Pizza 3

10. Pasta

Món Mỳ

11. Homemade Pasta

Mỳ tươi

12. rice

Món Cơm

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Món Ăn chính

14. fish

Món Cá

Name

Email

Country

Content